Privacyverklaring van Stichting Schaap op de Noordpool

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Stichting Schaap op de Noordpool vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u (via de website of op een andere manier) aan ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn getraind in het omgaan met privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en e-mailadres die u bij ons heeft opgegeven.

Wanneer u (oud-)deelnemer of -medewerker bent, heeft u waarschijnlijk ook uw huisadres, bankgegevens, geboortedatum en eventuele btw-nummer bij ons opgegeven.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Informeren: Wij sturen u informatie over onze organisatie en onze bezigheden.
  • Netwerkvorming: Wanneer zich specifieke situaties voordoen die mogelijk voor u van belang kunnen zijn en/of waar wij u graag bij willen betrekken, dan sturen wij u een persoonlijke mail.

En in het geval van (oud-)deelnemers/-medewerkers:

  • Organisatie: Om verdere deelname aan onze activiteiten vlot te laten verlopen

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Doorgifte aan derden

In onderstaande gevallen kan doorgifte aan derden plaatsvinden

  1. Verwerkingsopdrachten aan gecontracteerde partijen
    Het kan zijn dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. Wij gebruiken hiervoor uitsluitend partijen waarmee wij een verwerkers-overeenkomst hebben, waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere gebruik van uw gegevens conform de wettelijke regels.
  1. Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
    Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties, zoals politie, justitie of de fiscus. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Beveiliging en bewaartermijnen

Stichting Schaap op de Noordpool zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijzigingen en onrechtmatige vernietiging. De persoonsgegevens worden zo lang als noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Voor betaalgegevens geldt een bewaarplicht van 7 jaar.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij de WordPress Plugin WP Statistics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Deze hebben we nodig om ons te verantwoorden aan de gemeente die ons subsidieert of fondsen die ons financieren. In de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, dit kan wel de functionaliteit van de website beïnvloeden.

Meldplicht datalekken

Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij bij (het vermoeden van) een ernstig datalek direct een melding moeten doen bij autoriteit persoonsgegevens. Soms moeten wij het datalek ook melden aan betrokkenen. We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Schaap op de Noordpool of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, kunt u contact opnemen via: privacy@schaapopdenoordpool.nl

Wij kunnen daarbij om een kopie van uw legitimatie vragen. Het kan zijn dat er kosten aan uw verzoek zijn verbonden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website schaapopdenoordpool.nl. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via privacy@schaapopdenoordpool.nl

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 24-05-2018