Stichting Schaap op de Noordpool is een jonge Rotterdamse stichting die opgezet is om geëngageerde theaterproducties te kunnen maken.

Bestuur

Irene Siekman (directeur/bestuurder) – Irene is cultureel ondernemer, theaterregisseur en podiumdichter. Sinds 2010 werkt Irene met de bewoners van Bloemhof (Rotterdam-Zuid) aan theaterprojecten. Bestuurlijke ervaring deed zij op bij Poëziebus, Werklicht en in de raad van toezicht van RORO.

Albert Stuurman (voorzitter raad van toezicht) – Albert heeft jaren bij Unilever gewerkt, daarbij in verschillende landen gewoond en de wereld over gereisd. Nu zelfstandig consultant. Als student 5 jaar lid van een cabaret groep zit hij nog steeds regelmatig achter zijn piano (Jerry Lee Lewis fan) en schrijft hij als Albert J Meer teksten, met name gedichten.

Mieke de Wit (vice-voorzitter raad van toezicht) – Mieke de Wit studeerde filosofie aan de Erasmus Universiteit, theaterwetenschap aan de UvA en de RUU en fotografie aan de New School in New York. Zij is zelfstandig theatermaker, onderzoeker, coach, dramaturg en rollenspeler.

Nick J. Swarth (lid raad van toezicht) – Nick J. Swarth is als maker actief in diverse disciplines. Het uitgangspunt is altijd tekst. Van 2005-2007 was hij stadsdichter van Tilburg. Gedichten in de openbare ruimte krijgen vorm in het project On-site poetry. ‘Shabby Art That Falls Apart’ is de verzamelnaam voor het beeldend werk. Swarth is de stem van noise rock trio Betonfraktion.

Doelstelling

Het doel van Stichting Schaap op de Noordpool is het creëren en onderhouden van een platform voor de podiumkunsten.

In de statuten staat dat wat uitgebreider geformuleerd:

Artikel 3 – Lid 1
De Stichting heeft ten doel het creëren en onderhouden van een platform voor activiteiten op het gebied van de podiumkunsten, in het bijzonder theater en verwante vakgebieden in de breedste zin des woords, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 – Lid 2
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het initiëren, ontwikkelen, vervaardigen, uitvoeren en stimuleren van theaterproducties in eigen beheer en/of samenwerking met derden.

Artikel 3 – Lid 3
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 3 – Lid 4
De Stichting zal de Code Cultural Governance toepassen.

Beloningsbeleid

De directeur / bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht vervullen deze taken op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding.

De stichting heeft geen personeel maar huurt freelancers in op projectbasis. Zij werken op basis van een offerte en tegen martkconforme tarieven. Daarnaast zijn diverse vrijwilligers actief. In voorkomende gevallen worden vrijwilligersvergoedingen toegekend.

Volgens de statuten:

Artikel 7 – Lid 3
De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.

Artikel 10 – Lid 4
Aan leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van bewijsstukken vergoed.
Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacantiegeld worden toegekend.

Functionarissen

Irene Siekman: Artistiek Leider
Peter Schults: Zakelijk Leider
Meta de Mol van Otterloo: Administratie
Roos Bosch: Contactpersoon TG Irene & Co
Harold Emanbux: Contactpersoon TG Zuivere Koffie
Ariane den Bakker: Contactpersoon TG Hoogvliet
Colinda Cordés: Contactpersoon Vreewijk Open Podium
Irmgard Valk: Community-beheerder

Culturele ANBI

Per 11 juli 2019 is Stichting Schaap op de Noordpool aangemerkt als culturele ANBI.

Bedrijfsinformatie

KVK-nummer: 70045410
Fiscaal nummer: NL8581.17.411.B01